top of page
Logas.jpg

Trakų Vokės dvaro sodybos rūmų tvarkybos darbai

  • Projekto vykdytojas VšĮ „Trakų Vokės dvaro sodyba“

 

  • Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2019-01-09 – 2021-08-31

  • Projekto kodas 05.4.1-CPVA-K-303-02-0030
     

  • Bendra projekto vertė 2 541 271,93 EUR

 

  • Skiriamas finansavimas 1 365 452,67 EUR

Projekto aprašymas: Projekto metu numatomos investicijos į Trakų Vokės dvaro sodybos rūmų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre - 24972) vertingųjų savybių sutvarkymą, siekiant didinti šio kultūros paveldo objekto patrauklumą ir lankomumą. Trakų Vokės dvaro sodybos rūmai yra vieni iš vertingiausių meniniu požiūriu neoklasicistinių rūmų Lietuvoje. Tai valstybės saugomas nacionalinės reikšmės objektas, pastatytas 1876–1880 m. pagal italų kilmės architekto L. Markonio projektą. Trakų Vokės dvaro sodybos rūmai yra Trakų Vokės dvaro sodybos komplekso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 923, buvęs kodas - G229K) dalis.

VšĮ „Trakų Vokės dvaro sodyba“ įgyvendina projektą „Trakų Vokės dvaro sodybos rūmų tvarkybos darbai“, Nr. 05.4.1-CPVA-K-303-02-0030, finansuojamą Europos Regioninės plėtros fondo lėšomis ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-K-303 priemonę „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“. 

Projektą bendrafinansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. 

Projekto tikslas – Trakų Vokės dvaro sodybos rūmų vertingųjų savybių išsaugojimas ir atskleidimas, siekiant pritraukti papildomus lankytojus. 

Projekto uždavinys – Sutvarkyti valstybės saugomo kultūros paveldo objekto – Trakų Vokės dvaro sodybos rūmų – vertingąsias savybes.

Projekto veikla – atlikti Trakų Vokės dvaro sodybos rūmų tvarkybos ir tvarkomųjų statybos darbus. 

Projektas inicijuotas, siekiant išsaugoti ir atskleisti Trakų Vokės dvaro sodybos rūmų vertingąsias savybes, užtikrinti kultūros paveldo objekto patrauklumą ir prieinamumą visuomenei, sudominti ir įtraukti kuo didesnę visuomenės dalį ir kuo įvairesnes tikslines grupes, sukuriant papildomus lankytojų srautus.

Projekto nauda. Atlikus projekte numatytus tvarkomuosius paveldo darbus, būtų  sutvarkytas valstybės saugomas unikalus neoklasicizmo architektūros objektas, pritaikant jį viešosioms paslaugoms teikti bei užtikrinant objekto prieinamumą visuomenei ir lankytojams. Bus išplėstas čia teikiamų viešųjų kultūros ir edukacinių paslaugų spektras: organizuojami koncertai, rengiamos parodos, ekskursijos, kurių metu lankytojai bus supažindinami su kultūros paveldo objekto reikšme ir vertingosiomis savybėmis. Sutvarkytame kultūros paveldo objekte vykdoma kultūrinė ir edukacinė veikla pritrauks papildomus vietos gyventojų ir turistų srautus.

Laukiami projekto rezultatai: atlikus projekte numatytus tvarkomuosius paveldo darbus, būtų sutvarkytas valstybės saugomas unikalus neoklasicizmo architektūros objektas, pritaikant jį viešosioms paslaugoms teikti bei užtikrinant objekto prieinamumą visuomenei ir lankytojams.

Projektas siekia ne tik sutvarkyti Trakų Vokės dvaro sodybos rūmų vertingąsias savybes, bet kartu užtikrinti kultūros paveldo objekto patrauklumą ir prieinamumą visuomenei, sudominti ir įtraukti kuo didesnę visuomenės dalį ir kuo įvairesnes tikslines grupes, sukuriant papildomus lankytojų srautus.

Tvarkybos darbai 3D formatu

bottom of page