top of page
Kviečiame teikti paraiškas
parodoms! 

Kviečiame menininkus ir parodų kuratorius teikti paraiškas parodų/projektų organizavimui Trakų Vokės dvaro sodyboje 2024 metais. // 

We invite artists and curators to submit applications for exhibitions in the premises of Traku Voke Manor in 2024.

Paraiškos priimamos iki 2023 m. rugsėjo 30 d.

el. paštu dovile@tvds.lt. //

Applications must be submitted and sent to

e-mail dovile@tvds.lt till 30th of September, 2023.

 

 

 

Esame atviri tiek konceptualioms, tiek į meninę techniką orientuotoms parodoms, jaunųjų menininkų kūrybai ir projektams bei įvairiems aktualiems kultūriniams sumanymams. Prioritetas parodoms/projektams, kurie tyrinėja ir interpretuoja XIX a. pab. meno stilius,

 perkuria Vilniaus miestą,

aktualizuoja Lietuvos dvarų istoriją.

Taip pat laukiame parodų/projektų,

gvildenančių šeimos ir įvairių švenčių tematikas/problematikas.

//

We are open to both conceptual and artistic technique-oriented exhibitions, creations and projects of young artists,

as well as various other relevant cultural ideas.

Priority is for exhibitions/projects that explore and interpret the art styles of the end of the 19th century, reimagine the city of Vilnius,

or actualize the history of Lithuanian manors.

We also welcome exhibitions/projects that explore the themes of

family and contexts of various celebrations. 

Su atrinktais dalyviais susisieksime asmeniškai paraiškoje nurodytais kontaktais. 

 

Turite klausimų ar norite apžiūrėti dvaro erdves?

Susisiekite tel. +370 693 16914 arba el. paštu dovile@tvds.lt.

//

We will reach out to selected participants personally through the contact indicated in the application.

 

If you have questions or want to see the premises of the manor,

please contact +370 693 16914 or dovile@tvds.lt.

 

bottom of page